מכרזים והתקשרויות

מכרזים והתקשרויות

ההתקשרות
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות מיזם משותף חגיגת זמר בקטיף
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות קול קורא קול קורא לאיתור אדריכלים ומעצבי חווויה (RFI) – הארכת מועד למתן תשובות
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות קול קורא לאיתור אדריכלים ומעצבי חוויה (RFI)
מועד אחרון להגשת הצעות 27/01/2022
ההתקשרות מודעה לעיתונות – קול קורא לאדריכלים ומעצבי חוויה (RFI)
מועד אחרון להגשת הצעות 27/01/2022

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים

לקבלת הודעות בדבר מכרזים פומביים ומיזמים משותפים של המרכז
לפי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-3991
בהתאם לתקנה 51(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, הריני מודיע, כי באפשרות כל אדם להירשם לרשימת
המנויים של המרכז, אשר להם יופצו הודעות בדבר פרסום מכרזים פומביים של המרכז; לצורך רישום, יש לשלוח הודעה
כתובה למשרדי המרכז באמצעות אתר המרכז ו/או באמצעות הדואר לכתובת
המרכז בניצן ת.ד 19 מיקוד 78297.
‏‏ג'–אדר ב–התשע"ד (‏4102–30–50)
מרדכי (מוכי) בטר
מנכ"ל המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

לפרטים נוספים השאירו פרטים: