מכרזים והתקשרויות

מכרזים והתקשרויות

ההתקשרות
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות קול קורא יצירות אמנות תשפ"ג – קובץ 1 מתוך 3
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות הסכם קול קורא יצירות אמנות תשפ"ג. קובץ 2 מתוך 3
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות קול קורא הצעה יצירות אמנות תשפ"ג- קובץ 3 מתוך 3
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות הודעה על זוכה במכרז יח"צ
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות מכרז 1/2022 – ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, פרסום ודיגיטל – מודעה לעיתונות
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות מכרז 1/2022 – ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, פרסום ודיגיטל- חוברת מכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות מכרז 1/2022 – ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, פרסום ודיגיטל- חישוב רכיבים
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות מכרז 1/2022 – ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור, פרסום ודיגיטל – חוברת ההצעה
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות הודעה על אישור ביצוע מיזם משותף
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות מיזם משותף חגיגת זמר בקטיף
מועד אחרון להגשת הצעות

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים

לקבלת הודעות בדבר מכרזים פומביים ומיזמים משותפים של המרכז
לפי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-3991
בהתאם לתקנה 51(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, הריני מודיע, כי באפשרות כל אדם להירשם לרשימת
המנויים של המרכז, אשר להם יופצו הודעות בדבר פרסום מכרזים פומביים של המרכז; לצורך רישום, יש לשלוח הודעה
כתובה למשרדי המרכז באמצעות אתר המרכז ו/או באמצעות הדואר לכתובת
המרכז בניצן ת.ד 19 מיקוד 78297.
‏‏ג'–אדר ב–התשע"ד (‏4102–30–50)
מרדכי (מוכי) בטר
מנכ"ל המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

לפרטים נוספים השאירו פרטים: