גלעד לזכרם
הדס ציפורה פוגל הי"ד

בת רות ואוהד

נולדה ב- י"ב כסלו תשע"א, 19.11.2010
  התגוררה באיתמר

נרצחה עם הוריה ואחיה בעת שישנה בביתה
  ב- ב' אדר ב' תשע"א, 12.3.2011
  הובאה למנוחת עולמים בבית העלמין הר המנוחות בירושלים
  הותירה שני אחים ואחות
  בת 4 חודשים במותה
אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.