רפיח ים

רפיח ים

“הישוב המערבי ביותר במדינת ישראל“ הוקם בשנת תשמ“ד (1984) כישוב קהילתי מעורב.

בסוף שנת 1991 נכנסו התושבים לבתים החדשים בישוב הקבע. 25 משפחות התגוררו בו.

מרבית התושבים התפרנסו מחקלאות חממות מתקדמת. בישוב פעלו מתפרות בבעלות פרטית המשווקות את תוצרתן לרשתות האופנה המובילות בישראל וחלק מן התושבים היו בעלי מקצועות חופשיים.