כפר דרום

כפר דרום

לאחר מלחמת ששת הימים הוקמה היאחזות נח“ל בכפר-דרום מתוך מגמה לחדש את היישוב היהודי במקום. בשנות השבעים אוזרח המקום והיווה בסיס מעבר למתיישבי גוש קטיף.

בתש“ן (1989), עלה גרעין הקבע “צופיה“ וייסד בכפר דרום יישוב קהילתי תורני.

במקום פעל מכון התורה והארץ, שעסק בהעמקת הידע ההלכתי והמדעי של המצוות התלויות בארץ ובהנחלתו לציבור הרחב.