תורת קטיף

מאת:מרכז קטיף וועד מתיישבי גוש קטיף
מחיר: 30
 • פרטים

  מה בנה באנשי גוש קטיף את תעצומות הנפש לאתגרים הגדולים שהוצבו בפניהם ?
  איך ציבור גדול ורחב עיצב את דרכי התנהגותו לאור עולם הערכים היהודי ?
  הספר "תורת קטיף" מאפשר לנו הצצה נדירה לתוך העולם המיוחד שבין רב לקהילתו במציאות מאתגרת.הספר מאגד את דברי רבני גוש קטיף לקהילותיהם במשך 35 שנה של התיישבות במקום. הוא אינו עוסק ב"מאמרים תיאורטיים" אלא בדברי התורה שאמר הרב בפני בני קהילתו
  בספר ניתן למצוא דרשות ודברי חיזוק של הרבנים לרגל הקמת יישובים, התמודדויות הלכתיות ייחודיות בימי הטרור, מענה רוחני בסוגיות כמו תחושת השליחות והאידיאל הציוני-דתי מול התנהלות הממשלה והחברה בישראל וכמובן ההתמודדות לפני ובמהלך העקירה מגוש קטיף ולאחריה. תקופה זו העלתה התמודדויות כבדות מאוד שרבני הגוש נדרשו ונתנו להם מענה אמוני והלכתי.

  דרך דפי הספר מתקבלת תמונה מרתקת של התיישבות המלאה אמונה ומסירות נפש, חיי תורה ומעשה המחוברים לרוח גדולה, ומפעל התיישבות אנושי וגיאוגרפי המקבל משמעות מכוחה של תורה.