הרשמה לאירועים

אנחנו מאפשרים הרשמה ותשלום למי שמופיע ברשימת ההמתנה וקיבל  על כך אישור ממרכז קטיף