סיירי קטיף – מחנה הקיץ של מרכז קטיף לבוגרי כיתות ז'-ח'

סיירי קטיף – מחנה הקיץ של מרכז קטיף לבוגרי כיתות ז'-ח'

תשלום והרשמה לסיירי קטיף

לתשומת לבכם! ההרשמה למחנה הבנים הסתיימה!

נא למלא טופס נפרד לכל ילדה ולסיים את התשלום עמ"נ שההרשמה תתקבל