סיירי קטיף – מחנה הקיץ של מרכז קטיף לבוגרי כיתות ז’-ח’

סיירי קטיף – מחנה הקיץ של מרכז קטיף לבוגרי כיתות ז’-ח’

נא תשומת לבכם! אזלו המקומות לסיירי קטיף תשפ”ב. לפרטים, בירורים או כניסה לרשימת המתנה אנא חייגו 8947*.