ימים לאומיים במרכז קטיף

ימים לאומיים במרכז קטיף

מתחברים לסיפור הישראלי

בצל ימי המלחמה בואו לפגוש ולהתחבר לסיפורי ההיסטוריה, ההתיישבות, התקומה והגבורה