תיכון – השרשרת הישראלית

תיכון – השרשרת הישראלית

איך לחלום בגדול, ולחשוב מחוץ לקופסה?
האם  ואיך אנשים רגילים יכולים פתאום להפוך לאקטיביסטיים חברתיים שעושים דברים משמעותיים?
איך קבוצה קטנה יכולה לקחת אחריות ולהניע מאות אלפי אנשים?

איך נאבקים מצד אחד ולא קורעים את העם מצד שני?
האם דרך מחאה כזו יכולה להצליח או רק מחאה אגרסיבית יותר יכולה לשנות משהו בחברה הישראלית?
"השרשרת הישראלית" הייתה מפגן מחאה ייחודי שביטא את השפה הערכית של מטה המאבק של גוש קטיף. דרך הסרט אפשר לעסוק בהנחות היסוד הערכיות שהובילו למיזם המיוחד הזה וגם לבחון אותו במבט לאחור.

ובעיקר לזרוע בתלמידים את האמון ביכולת שלהם לפעול למען ערכים החשובים בעיניהם.