כיתה ב’ – חול בגרביים

יום גוש קטיף במערכת החינוך
כ"ב בשבט

© כל הזכויות שמורות אין להקרין במקומות ציבוריים