יצירות אומנות

יצירות אומנות

בשנים האחרונות אנו רואים שיש יותר ויותר יוצרים אשר בוחרים לבטא את סיפור גוש קטיף וצפון השומרון בסוגות שונות של אומנות. בשנת2021 הוצאנו קול קורא לעידוד יצירה בתחום ואנו משתפים כאן את היצירות הזוכות כמו כן אפשר לצפות כאן ביצירות שנוצרו בשנים מוקדמות יותר