חב”ד

חב”ד
כיתות ה’-ח’ חב”ד
סיפורו של בית חב”ד גוש קטיף