שירת הים

שירת הים

קם בכ“ב חשוון תשס“א, 20.11.2000, כתגובה ציונית לפיגוע הרצחני באוטובוס הילדים של כפר-דרום שהתחולל באותו בוקר.

באותו לילה מאשר הקבינט הביטחוני להיכנס ל “עשרת הבתים“, העומדים שוממים עוד מימות המצרים. הגרעין הראשוני מתחיל להתגבש בלוויו של רוני צלח הי“ד, איש כפר ים הסמוכה.ב-כ‘ בטבת מקפד כדור בודד את פתיל חייו של רוני בפתח חממותיו.

התוכנית היתה להכות גלים לאחור ולהתחבר עם נוה דקלים, הישוב הגדול של החבל ש“שירת-הים“ היא נמל הבית בתוכנית המתאר שלו. הישוב מנה 16 משפחות ו-26 ילדים אולם בשבועות האחרונים לפני הגרוש הגיעו משפחות רבות להתיישב ולחזק את המתיישבים בשירת הים.