קטיף

קטיף

מושב שיתופי. ראשוני המתיישבים עלו לקרקע בשנת תשל“ח – 1978, יחד עם הגרעין הראשוני של מושב גני טל.

שני הגרעינים התגוררו יחד במושב במהלך שנה שלמה. הגרעין התפרק ורוב חבריו התפזרו ביישובי הגוש. בט“ו באב התשמ“ה (1985) עלה אל אדמת קטיף גרעין “שלהבת“ שמנה 10 משפחות ומספר רווקים, במטרה ליישבו מחדש כמושב שיתופי.

בשנת התשנ“ב (1992) פתח מושב קטיף את שורותיו לקליטה קהילתית בנוסף לקליטה שיתופית. מבחינה חברתית מאוחדות שתי הקהילות (השיתופית והקהילתית) באגודה קהילתית החיה בשיתוף ובהרמוניה, תוך פעילות חברתית-תרבותית ותורנית.

מושב קטיף מנה למעלה מ- 60 משפחות, כ-330 נפש, מתוכם 220 ילדים ובני נוער.