נצר חזני

נצר חזני

בכור הישובים בגוש קטיף. קם כהיאחזות בשם “קטיף“.

לקראת איזרוח המקום, שונה שמו לנצר- חזני, על שמו של שר הסעד מיכאל חזני ז“ל – מי שזכה לכינוי “אבי ההתיישבות הדתית“ והיה מתומכיה הנלהבים של ההתיישבות בחבל.

בכ“ב בשבט תשל“ז (פברואר 1977) עלה גרעין של 12 משפחות שהתארגן בכפר דרום לנקודת הקבע של היישוב.