נצרים

נצרים

קמה כהיאחזות נח“ל בערב חג הפורים, י“ד‘ אדר תשל“ב (1972). בשנת תש“ם (1980) אוזרחה כיישוב גן-אור.

בשנת תשמ“ג חזרה להיות היאחזות, ובשנת תשמ“ד (1984) אוזרח המקום על ידי תנועת הקיבוץ הדתי.

לאחר מספר שנים פורק הקיבוץ ועוזבי הקיבוץ הקימו במקום ישוב קהילתי- עירוני. הישוב היה בעל אופי דתי-תורני וקהילתו משלבת אנשי חינוך, חקלאים ובעלי מקצועות חופשיים.