ניסנית

ניסנית

הגדול שביישובי צפון חבל עזה – ישוב קהילתי מעורב ובו התגוררו כ-300 משפחות.

הישוב עלה על הקרקע כהיאחזות נח“ל בשנת תש“ם (1980). כעבור ארבע שנים הפך למחנה הכשרה ל-15 משפחות החלוץ. בשנת תשנ“ג (1993) עבר הגרעין לשטח הקבע והפך לישוב עירוני קהילתי.