נווה דקלים

נווה דקלים

הוקם בשנת תשמ“ג (1983) היה הגדול בישובי גוש קטיף והיווה מרכז עירוני, המוניציפאלי והחינוכי לכל תושבי הגוש.

בישוב היו המוסדות המרכזיים והשירותים הניתנים לתושבי הגוש – משרדי המועצה, שירותי דת ובריאות, בתי ספר, ישיבות, אולפנא ומוסדות חינוך נוספים, מרכז מסחרי ואזור תעשיה.