כפר ים

כפר ים

ישוב קטן של תנועת “אמנה“ על חוף הים ממערב לנווה-דקלים ומכאן שמו. היישוב הוקם כהתיישבות בודדים בשנת תשמ“ג (1983) בתחומו של כפר נופש נטוש של קציני הצבא המצרי על ידי שתי משפחות. בהמשך הצטרפו עוד שתי משפחות.

לישוב חשיבות אסטרטגית חשובה ממעלה ראשונה, בשל שליטתו על ציר החוף באזור המואסי בחלקו הדרומי נמצא תל עתיק "תל ג'אנן" שהיה מיושב בתקופת הברונזה והברזל.

בשנת 2001 נרצח תושב הישוב רוני צאלח בחממות על ידי הפועלים שלו והשאיר אישה בהיריון וילד קטן.

כיום אשתו נישאה בשנית ומתגוררת בגדיד.

תושבי הישוב התפרנסו ממקצועות חופשיים.