דוגית

דוגית

הוקם בחודש אייר תש“ן מאי 1990 על חוף הים הצפוני של חבל עזה הגרעין הראשוני מנה שלוש משפחות שהחליטו לקשור גורלם עם הים. שם הישוב משקף את אופיו המיוחד של הישוב – דוגית היא סירה קטנה.

הישוב היה ישוב קהילתי והשתייך לתנועת “אמנה“. בדוגית התגוררו כ-20 משפחות (שהן כ-70 נפשות).

מקור התעסוקה העיקרי של התושבים היה הים ומה שסביבו: שירותי הצלה, בריכות דגים, חקלאות ימית, שירותי תיירות, מסעדות דגים ועוד. חזונם של התושבים היה להתפתח בכיוון זה, וליצור אתר נופש ייחודי של תיירות ודייג.