גני טל

גני טל

מושב עובדים של הפועל המזרחי שכן בין מושב קטיף לבין נוה דקלים, החל את דרכו בקיץ תשל“ז – 1977, עם גרעין של 10 משפחות שהחלו את דרכם בכפר דרום, בקיץ תשל“ח – 1978 הצטרפו 17 משפחות נוספות והחלו את דרכם יחד עם הגרעין המייסד את דרכם במושב קטיף.

ב-8 באוגוסט 1979, עלו המתיישבים ליישוב הקבע. המקימים היו בוגרי צה“ל, הנח“ל וישיבות ההסדר. מרבית התושבים עסקו בחקלאות.