גן-אור

גן-אור

מושב עובדים של הפועל-המזרחי. הוקם בשנת התשמ“ג (1983) ע“י בוגרי ישיבות הסדר ובני-עקיבא.

במושב התגוררו יותר מ – 50 משפחות שהתפרנסו ברובן מחקלאות חממות (ירק עלים וירקות) ומקצתן מיזמות פרטית שונה ומקצועות חופשיים.

הגרעין היה בתחילה בנצרים, לפני שעבר ליישוב הקבע בגוש-קטיף.