גדיד

גדיד

עלה על הקרקע בשנת תשמ“ב (1982). במושב התגוררו למעלה מ-60 משפחות.

מושב גדיד היה מושב עובדים, שלא כמו בשאר הישובים החקלאיים בחבל קטיף, נבנו החממות בסמוך לבתי המתיישבים ולא מחוץ לאזור המגורים. שטחי חממות נוספים הוקמו מאוחר יותר סביב המושב בשל הגידול בשטחי החממות למשפחה.