בני עצמון

בני עצמון

עלה על הקרקע בפיתחת רפיח בשנת 1978 כתגובה ציונית להסכמי “קמפ דייויד“, ובמגמה לעצור את העקירה שם. לאחר עקירת חבל ימית עבר לחולות גוש קטיף.

לאחר כמה אתרי נדודים הגיעו ליישוב הקבע. בראשיתו היה הישוב עצמונה מושב שיתופי, לפני מספר שנים עבר הישוב תהליך הפרטה על פיו שייכות כל המשפחות לאגודה הקהילתית ו- 30 משפחות הישוב שייכות למסגרת השיתופית.

בין שני הגופים הללו הייתה קיימת הרמוניה מלאה ועזרה הדדית. בעצמונה התגוררו למעלה מ- 95 משפחות, שהן למעלה מ- 700 נפשות.