תלמי יפה

תלמי יפה

ישוב מקור: אלי סיני מס' משפחות : 24 חינוך: בתי ספר מחוץ לישוב. החלו בהכנת תשתיות ותוכניות , מקווים להתחיל בניה בקרוב.