פלמחים

פלמחים

25 משפחות מאלי סיני הצטרפו ליישוב פלמחים
מזכירות: 039538386  mazkira@palmachim.org.il
רכזת קהילה שריתה מעוז 0523926848