נצר חזני Copy

נצר חזני Copy

הישוב: נצר חזניקהילת מקור: נצר חזני מזכירות: 08-6224635 דוא"ל: netzerkhila@gmail.comרכזת הקהילה: אפרת אדריאתר אינטרנט ישובי: http://www.netzach.org.il/

קהילת נצר חזני קובעת יסודות!קהילת נצר חזני המתגוררת כבר שנים ארוכות באתר הקרוילות בעין צורים מתחילה סוף סוף להתארגן לקראת בניה ומעבר לישוב הקבע בסמוך ליסודות.השלב הראשון של התשתיות כבר מוכן ועומד ואפשר להתחיל לבנות את הבתים, חברי המושב עוסקים כיום בתכנון הבתים ומשפחה ראשונה החלה כבר ממש לבנות את הבית הראשון על אדמת הישוב החדש.במושב יבנו בעז"ה כ-130 יחידות מתוכם 40 משפחות חקלאיות ושאר המשפחות תושבים ובני המושב על ילדיהם.בימים אלו החלה החטיבה להתישבות לבצע את עבודות התשתית לחלקות החקלאיות של חברי המושב הממוקמים בסמוך למושב, והמטרה, לקראת חורף תשע"ב להתחיל ולעבד את השטחים החקלאיים.