ניצן

ניצן

קהילת מקור: נווה דקלים

מזכירות: 08-6847150 דוא"ל: mazkirotnitzan@gmail.com

רכזת קהילה: אתר אינטרנט ישובי: http://www.ndn.org.il

נווה דקלים היושבת בניצן מגדירה את עצמה "קהילה במעבר". מעבר מקהילה אחת גדולה בגוש קטיף לשתי קהילות הנמצאות באתרים שונים , ועוד משפחות בפזורה.

מאגודה שיתופית אחת – לאגודה שיתופית אחר בה יהיו חברים רק תושבי ניצן. מאנשי גוש קטיף לקהילה המורכבת מתושבי נווה דקלים וניצן הוותיקה.

ובעיקר – מקהילה החיה במקום אחד לקהילה החיה חלקה בישוב הקבע וחלקה עדיין באתר הזמני. מצב זה מעסיק את התושבים ומעלה אתגרים חדשים ונוספים.

מהם הנושאים בהם עסוקה המזכירות? במתן מענה אישי ופרטני לתושבים, הוא ענה, ביצירה והקמה של הנהגה משותפת עם ניצן הוותיקה, בבניה הפיסית של הישוב ובבניה הרוחנית של הקהילה, ושני האתגרים הגדולים מכולם הם החיבור בין התושבים אלו שעברו לביתם החדש ואלו הנמצאים בתהליכי הבניה השונים ובהמתנה להגרלה הבאה, וסיום פיתוח הישוב וקידום בניית מבני הציבור.