משכיות

משכיות

 

מזכירות: 046060106  דוא"ל : 6060106@gmail.com

אתר האינטרנט של שירת הים: /http://www.shirat-hayam.org.il

בבקעת הירדן התיישבו חברי גרעין "שירת הים".  אפשר כבר לראות ניצני צמיחה בבניה ובחקלאות. בתחילה הובאו קרוונים למשפחות, מעט המבנים שהוקמו יועדו למשפחות שנשארו בחמדת. אי אפשר היה לקלוט משפחות נוספות מחוסר דיור. הרוח הגדולה של הגרעין הביאו לתוצאות. ארבעה קארווניים נוספים הובאו לקליטת ארבע משפחות נוספות לחיזוק הגרעין. וב"ה גם מבני הקבע החלו להבנות, שטח לבניית המעון הוכשר והישוב צומח, גדל ומתבסס. החקלאות :ניטעו מטע זיתים ומטע תמרים. ב-400 דונם של התמרים אנחנו מתחלקים חלק מהשטח שייך לישוב וחלקו האחר שייך לתושבים פרטיים.