כרמי קטיף

כרמי קטיף

התושבים מהישוב קטיף מגוש קטיף נכנסו לבתי הקבע החל משנת תשע"ו. עד כה מתגוררים בבתי הקבע כשבעים משפחות. עבודות הפיתוח של שלב ב' בעיצומן. משפחות מתעתדות לבנות את ביתן עם תום העבודות.
בישוב גני ילדים ומעונות מלאים ופעילים.מבנה המקווה עומד להיפתח בקרוב ממש לשימוש מלא. מבנה בית הכנסת עומד לקראת סיום הבניה.
בכרמי קטיף חיי תורה וקהילה פעילים, בשיתוף פעולה של כל התושבים.: שעורים, תנועת נוער, חוגים, ערבי קהילה ועוד ועוד.

מזכירות: 077-6161438 mkatif@smile.net.il

רכזת קהילה: בלהה שלמון 0545-684999 bilhashalmon@gmail.com