גני טל (החדשה)

גני טל (החדשה)

קהילת מקור: גני טלמזכירות: 08-8594865 דוא"ל: ganytal@gmail.comרכזת קהילה: מירה מרק 050-5588586

גני טל החדשה – זה השם שנבחר לישוב המוקם ליד חפץ חיים? התשובה לכך אינה ברורה. מה שברור כי גני טל החדשה ( או איך שיקרא הישוב) יהיה המשך ישיר של גני טל, זה יהיה ישוב עצמאי ולא יחשב הרחבה של חפץ חיים. הנוסע היום בין בני ראם וחפץ חיים אינו יכול שלא לראות את המגרשים המפותחים המחכים לעשרות המשפחות של גני טל. בין השטחים אפשר כבר לראות ניצני בניה, משפחות ראשונות החלו לבנות את ביתן, מעונות וגנים נבנו ע"י המועצה האזורית, כבישים נסללו בין המגרשים – והכל ממתין לגל הבונים הגדול הנמצא בשלבי תכנון סופיים. קהילת גני טל שעברה בשלמותה לאתר הזמני ביד בנימין וקלטה במשך השנים עשרות מבניה – נמצאת בתהליכים קהילתיים שונים, שבעזרתם נבחנים חזון הישוב, קליטת בנים ועוד סוגיות. גם היום המשפט הרווח בקהילה הוא: גני טל – משפחה גדולה. מה שהיה הוא שיהיה. וזה גם מה שאנחנו מאחלים: שתזכו לחזק את המשפחה המורחבת, שתבנו ותיבנו בישוב החדש, ושימצא כל אחד מכם את מקומו, פרנסתו ומרגוע לנפשו. סביב המושב החדש משלימה החטיבה להתיישבות את פיתוח שטחי החקלאות. תוך כדי עבודת הטרקטורים התגלו סימנים בכמה חלקות על הימצאות ממצאים ארכיאולוגים. אנשי רשות העתיקות נזעקו למקום, נערכה חפירת הצלה ונחשפה גת גדולה. ממצא זה אישש את השערות החוקרים כי במקום ייצרו יין בתקופות קדומות. כאשר סיימו את החפירות התגלתה הגת במלוא הדרה. גת גדולה מיוחדת במינה. ועכשיו נותר לקבל את ההחלטה – האם להשאיר את הגת חשופה ולפתחה כאתר תיירותי או לצלמה ולכסותה כפי שעושים במספר רב של חפירות הצלה בארץ.