שא נור

שא נור

שא נור יושבת על גבעה מדרום מערב לבקעת שא נור, שמה ניתן לה על ידי נעמי שמר. בשא נור תחנת משטרה בריטית ישנה אשר שימשה כתחנת מעבר וגיבוש לגרעיני ההתיישבות טרם עלייתם על הקרקע, בשנות ה90 אוכלס המקום ע"י אומנים בעלי שם עולי ממדינות חבר העמים אשר הקימו במקום כפר אומנים, מבנה המטרה שימש בקומתו התחתונה לסדנאות מלאכה ובקומה העליונה לגלריה, במקום הפך למוקד משיכה לתיירים. בשנת 2001 היישוב שא נור עבר גילגול נוסף והמקום שננטש כמעט לחלוטין בשנות האינתיפאדה המקום הפך ליישוב קהילתי דתי צעיר ותוסס.