ששה ימים וחמש אצבעות – סיור בעקבות מלחמת ששת הימים

ששה ימים וחמש אצבעות – סיור בעקבות מלחמת ששת הימים

סיור ייחודי, פרי שיתוף פעולה בין מרכז קטיף וראשית ירושלים.

הסיור מתחקה אחר סיפור שחרור חבל עזה במלחמת ששת הימים וההתיישבות היהודית בה לאחר המלחמה.

את הסיור מדריך ד"ר חגי בן ארצי, מרצה לתנ"ך והיסטוריה באוניברסיטת בר אילן ומורה דרך מוסמך.