קיץ במרכז קטיף

קיץ במרכז קטיף

קיץ משפחתי - הימים האחרונים למבצע

יש לנו מבצע קיץ להציע לכם במסגרת שיתוף פעולה עם  המועצה לשימור אתרי מורשת !!!