עצמאות במרכז מורשת גוש קטיף

עצמאות במרכז מורשת גוש קטיף

נס התקומה אינו דבר מובן מאליו!
שעה ששורדי השואה מבקשים לשוב ולעמוד על רגליהם,
שיהודים מארצות ערב הופכים נרדפים, שהיהודים בארץ ישראל
סובלים משיטור יתר בריטי ומפרעות ערבים, הפך חלום המדינה
היהודית למציאות.

קמה מדינת ישראל.

מרגעי השיא במסע להקמת המדינה היו מספר וועדות
בינלאומיות שהגיעו לארץ ישראל וביקשו לגבש "פתרון" לקונפליקט
הערבי יהודי.

11 הנקודות שהוקמו ב-1946 במערב הנגב הצפוני הפכו חומת
מגן לחלום הציוני מדרום.
מפעל ההתיישבות שהוקם בחבל קטיף
היה סמן ימני לחקלאות כחול לבן, לחיי רוח יהודיים ולמופת, כך גם
הצמיחה מחדש.

במרכז קטיף בניצן ובשיתוף המועצה לשימור אתרים תוכלו ביום העצמאות לפגוש את סיפורי הציונות במיטבה.

בשיתוף עם המועצה לשימור אתרי מורשת ומשרד המורשת  נקיים ביום העצמאות 4 סיורים ללא עלות לציבור הרחב.

הסיורים בהרשמה מראש בשעות: 10:00 11:00 12:00 13:00 הבטיחו את מקומכם!

להרשמה