המועצה הציבורית

המועצה הציבורית

בשנת תשס"ח חוקקה הכנסת חוק להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון ובכך קבעה את המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון כמפעל ההנצחה הממלכתי, הפועל מכוחו של חוק זה כתאגיד ממשלתי, הפועל מטעם משרד ראש הממשלה .

מטרת מרכז המורשת: לספר את סיפור ההתיישבות בגוש קטיף ובצפון השומרון ולעסוק בערכים הלאומיים והחינוכיים הקשורים למפעל זה למען הדורות הבאים.

המרכז שוכן באופן זמני באתר הקרוונים בניצן, בע"ה אנו מתכננים להקים מרכז מבקרים קבוע ביישוב. כיום קיימים במקום: מרכז מבקרים, ארכיון, ספריה ומכון מחקר .

במרכז המבקרים אפשר להיפגש עם סיפור ההתיישבות של גוש קטיף על כל מרכיביו: ההתיישבות, ההתמודדות עם הטרור, המאבק והעקירה והצמיחה מחדש ולהעמיק בשאלות על אדם ואדמה, ניהול מחלוקת בחברה הישראלית וצמיחה מתוך משבר .

למידע על מרכז המבקרים לחץ כאן

המרכז מוציא לאור ספרים, מפיק סרטים ומעודד מחקר אקדמי באמצעות מלגות מחקר .
המרכז מקיים באופן סדיר, פעילויות הנצחה, מחקר, חינוך ותודעה הקשורות במורשת גוש קטיף וצפון השומרון. למידע על הפרויקטים השונים לחץ כאן.

המועצה הציבורית:

ליד המרכז פועלת מועצה ציבורית בת 15 נציגים ואלה חבריה:

נציג, משרד ראש הממשלה

נציגת משרד החינוך, ד"ר יוכי סימן טוב.

נציגת משרד המדע, התרבות והספורט,

נציג גנז המדינה, מר איתמר יואלי

נציג המועצה להנצחת אתרים:

נציג המועצה להשכלה גבוהה:

5 נציגי תושבי גוש קטיף:

נעמי אלדר

ארי כץ

צורית ירחי

ליאור כלפה

נציג צפון השומרון :

נציג רשות המקומית: עו"ד איתמר רביבו – ראש מ.א .חוף אשקלון

נציג ציבור: הרב יצחק לוי

נציג ציבור:

יו"ר המועצה: הרב יצחק לוי

מ"מ היו"ר: ד"ר יוכי סימן טוב

מנהל המרכז, מר מרדכי ( מוכי) בטר

יו"ר ראשון מר שלמה קוסטינר מההקמה כסלו תשע"א 14/11/2010 עד ז' אדר א' שע"ו  16/2/2016.

יו"ר שני  מר דוד חטיאל מ ז' אדר א' התשע"ו  16/2/2016 עד י"ח טבת תשע"ט 26/12/2018.