מיצב גוש קטיף במיני ישראל

מיצב גוש קטיף במיני ישראל

בימים אלו מרכז מורשת גוש קטיף מקים דגם בתוך "מיני ישראל.   אנו מקווים בעז"ה להודיע בקרוב על טקס הסרת הלוט