ליל ט' באב בבית אורי צבי

ליל ט' באב בבית אורי צבי

יהודים, אחים !

ליל תשעה באב, בין חורבן בית של אז לשבר של הזמן הזה.

נפגשנו לשיח אחים בתערוכה. אנקדוטות, סקופים, תובנות, בין אמנות, שירה ותרבות לתקשורת ובין התנתקות לחורבן ומשפט. הקלטת הערב המלא כאן למטה.

בהשתתפות עמית סגל. פורת סלומון

ויוצרי  ומשוררי ההתנתקות המגיבים לאירועי זמננו.

בית אצ"ג ירושלים, יפו 34

ליל ט' ב באב 26/7