כנס קטיף ה-8 לאחריות לאומית

כנס קטיף ה-8 לאחריות לאומית

זירת התגוששות

אי היציבות במערכת הפוליטית מבליטה את התגוששות בתוכנו.

בשנים האחרונות אנו עדים לשורה של מאבקים והיווצרות של מספר גושים בחברה הישראלית.

שיח זה מבטא את קיומם של גלים סוערים סביב הניסיון לגיבוש הזהות היהודית המודרנית במציאות של מדינה עצמאית, ולהורדת ידיים בין רשויות השלטון השונות בניסיון למצב את מעמדם בישראל המשתנה.

אבל, האם אנחנו גם זוכרים שאנחנו בונים זירה? דהיינו שיש מרחב משותף, שיש כללי התנהגות, חבלים שתוחמים את העימות.
האם יש כללי משחק? ומהם הקווים האדומים בזירות ההתגוששות הישראליות?

ואיך תוך כדי ההתגוששות גם מחזקים ושומרים על הליבה המשותפת ולא נותנים למחלוקות החשובות לפגוע בלב הלאומי?

במהלך כנס קטיף לאחריות לאומית נעסוק בסוגיות אלו. מתוך התבוננות הן במעגל הישראלי הרחב והן ביחסים בין הציונות הדתית למדינה.

נעשה זאת בעזרת נציגים של כלל החברה הישראלית, השרים: חילי טרופר, אילת שקד יו"ר הקואלציה, ח"כ בצלאל סמוטריץ', הרב מדן, דני זמיר, צבי סוכות, פולי בורנשטיין, יריב אופנייהמר ועוד.

כל זאת בסיוע ובהנחיית אנשי התקשורת עמית סגל, קלמן ליסקינד, שירית אביטן ובת אל קולמן.

כמו כן, כמובן נתייחס לגוש שבתוך ההתגוששות.

בכל סוגיה נראה את ההקשר לגוש קטיף ובנוסף לכך, נקיים מושב מיוחד שיעסוק במבט ייחודי של צעירי גוש קטף מתוך פרספקטיבה של 17 שנה.

נעשה זאת גם בעזרת קטעים מתוך הסרט "לב שבור שפה פצועה" בבימוי מורדי קרשנר, העוסק בנושא זה.

יום שני ד' באב . 1/8 מרכז הכנסים ביד בנימין  9:30-15:30

סרטוני המושבים בכנס קטיף 8 – זירת התגוששות

כנסים קודמים

play
נדב אבוקסיס ואמילי אמרוסי כנס קטיף ה-6
play
אוהד חמו ורועי שרון כנס קטיף ה-6
play
סיוון רהב מאיר ערב ט' באב כנס קטיף ה-6
play
עמית סגל וקלמן ליבקינד כנס קטיף ה-6
play
1X1 עם הרב רפי פרץ שר החינוך - כנס קטיף ה-5
play
שיחה אישית 'גשר על מים סוערים' עם השופט אליקים רובינשטיין- כנס קטיף ה-5
play
מושב 'בית משותף, ניהול עיר במחלוקת'- כנס קטיף ה-5
play
1X1 עם חה"כ זאב אלקין, השר להגנת הסביבה ולירושלים ומורשת- כנס קטיף ה-5
play
מושב 'נאלם בתרבות'- כנס קטיף ה-5
play
מושב 'כיפה פרומה'- כנס קטיף ה-5
play
הבריח התיכון - כנס קטיף ה-5
play
אדם ואדמה - כנס קטיף ה-4
play
בארבע עיניים - יוני קמפינסקי וחה"כ אורי אריאל-כנס קטיף ה-4
play
עזה, האם יש אופק אופטימי?- כנס קטיף ה-4
play
הזירה הבינלאומית -כנס קטיף ה-4
play
השפעת עזה על החברה הישראלית- כנס קטיף ה-4
play
טכס לציון 12 שנים לעקירה - כנס קטיף ה-3
play
אג'נדה מפלגתית ואחריות ממלכתית - כנס קטיף ה-3
play
חשופים בצריח - כנס קטיף ה-3
play
"מגורשת" - צביה מרגליות - כנס קטיף ה-3
play
המגזר הבדואי - כנס קטיף ה-3
play
המגזר החרדי - כנס קטיף ה-3
play
מי הבוס שלך מר דובר - כנס קטיף ה-3
play
ממשיכים בעשייה - כנס קטיף ה-3
play
צביה מרגליות קולות אחרים - כנס קטיף ה-3
play
שרת המשפטים איילת שקד - כנס קטיף ה-3
play
פרופ' אודי לבל - עיצוב זיכרון קולקטיבי דילמות מתחים והכרעות - כנס קטיף ה-2
play
בטחון, אחריות לאומית ומה שביניהם - כנס קטיף ה-2
play
הרב מידן מאבק מחושב על זהות יהודית בעולם ליברלי - כנס קטיף ה-2
play
לזכור את העתיד - כנס קטיף ה-2
play
תרבות אחראית או תרבות חברתית - כנס קטיף ה-2
play
בין עזה לרפיח - חלום אחראי או הזיה - - כנס קטיף ה-2
play
אירוע לציון 10 שנים לעקירה בבית הנשיא