מידע למעיינים

מידע למעיינים

תנאי שימוש בחדר העיון:

1.1 הארכיון פתוח לכל.

1.2 אין להכניס לחדר העיון: מזון,שתייה,עטים,מכשירים חדים,מחקים,טיפקס וחומרים העלולים לגרום נזק למסמכים.

1.3 החומר הארכיוני וספרים מספריית העיון ימסרו לעיון אך ורק בארכיון בשעות הפתיחה.

1.4 אסור להניח על המסמכים חפצים, לקמט או לקפל אותם, לרשום עליהם סימנים או לכתוב על גביהם.

1.5 חובה לשמור על הסדר המקורי של המסמכים. אין להוציא אותם מהתיק!

1.6 שימוש במכשירי צילום אישיים אפשרי מותנה בקבלת אישור הארכיונאי.

1.7 ניתן להשתמש במחשב נייד בחדר העיון.

1.8 אין להעתיק,להפיץ,להוציא לאור,להציג או לפרסם מסמך או תיק בשלמותם,ללא הסכמה מראש

ובכתב של מנהל הארכיון או מכל גורם אחר בעל זכויות יוצרים עליו.

1.9 המעיין רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר בתנאי שהמצטט יציין כמקור המידע הן את

ארכיון "מרכז קטיף" וכן את בעל זכות היוצרים.

1.10 יש להמציא לספריית "מרכז קטיף" בחינם, עותק אחד מן הפרסום בו נעשה שימוש בחומר הארכיוני

1.11 צפייה בחומר אור קולי מחייבת שימוש באוזניות

טופס הפקדת חומר לארכיון

טופס בקשה לקבלת חומר מארכיון

מחירון עבור שרותים למעיין:

צילום מסמכים:

א. צילום ע"י הארכיונאי- 1 ₪ לעמודA4

2 ₪ לעמוד A3

ב. צילום עצמי- 0.30 אג' לעמוד A4
0.50 ₪ לעמוד A3

ג. צילום במצלמה דיגיטלית- חינם. ללא פלאש ובאישור הארכיונאי

סריקת מסמך שחור לבן – 0.50 אג' לעמוד

סריקה או הדפסת מסמך/תמונה בשחור לבן- סטודנטים-1 ₪ למסמך
גוף מסחרי- 10 ₪ למסמך. מותנה באישור בעל הזכויות

סריקה או הדפסת מסמך/תמונה בצבע- סטודנטים- 3 ₪ למסמך
גוף מסחרי- 15 ₪ למסמך. מותנה באישור בעל הזכויות
קטע אודיו/וידאו 1,000 ₪ לדקת שידור או חלק ממנה-לגוף מסחרי

משלוח מסמך בדואר רגיל- 2.5 ₪

משלוח חבילה בדואר רגיל- עלות דמי המשלוח

לפרטים נוספים השאירו פרטים:

Error: Invalid action URL is detected.