חטיבות הארכיון

חטיבות הארכיון

1. חטיבות מינהליות:

1.1. חטיבת מטה המאבק- ועד תושבי גוש קטיף-12 מיכלים 54 תיקים.

1.2. מועצה איזורית חוף עזה

1.3 חטיבת מתנ"ס קטיף – 4 מיכלים 55 תיקים

1.4 חטיבת מוסדות חינוך- 2 מיכלים 22 תיקים

1.5 חטיבת ועד מתיישבי גוש קטיף -5 מיכלים 60 תיקים

1.6 המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון -10 תיקים

 

2. חטיבת אוספים מיוחדים

2.1 מפות -49 מפות מסוגים שונים.

2.2 אפמרה(חולפות)-מיכל אחד,3 תיקים,2 מיגרות 500 פריטים כרזות, סטיקרים, פליירים וכד'

2.5 תצלומים- כ80,000 תצלומים. 11 מיכלים+20 אלבומים.

2.6 מוצגים-6 מיכלים.250 פריטים

2.10 מצגות-70 מצגות

2.11 אוסף DVD/CD- דיסקים- 6 מיכלים. 220כ – דיסקים

2.12 אוסף אור קולי (וידאו ואודיו) -5 מ' מדף, כ1630 קבצי אודיו ווידאו

3. חטיבת אוספים (נייר): 31 מיכלים 72 תיקים. כולל אוספים אישיים, התכתבות, פרסומים, מאמרים, אוסף עיתונות

4. חטיבת התיישבות: 1 מיכל.27 תיקים

5. חטיבת תיעוד בעל פה: 22 מיכלים. 1800קלטות.במסגרת התיעוד התבצעו כ-1200 ראיונותעם תושבים שגרו בגוש קטיף,צפון השומרון וחבל ימית.
710 תמלולי ראיונות. וכן כ-90 תיעודים משפחתיים.