אלפון משפחות

שם משפחה
שם פרטי
יישוב מוצא
יישוב נוכחי
טלפון
טלפון נייד
ברבי
בריג'יט
אלי סיני
מושב זוהר
050-6416938
בר
ישי
אלי סיני
ניצן
, 08-6612089
054-5625984
בר
ירון
אלי סיני
כרמיה
6842654 -08
בר
אופיר
אלי סיני
מפלסים
08-6849257
בר
שרית
אלי סיני
כרמיה
6842654 -08
052-8960472
בן
עינב
אלי סיני
נתיבות
057-8481079, 050-6563289
בן
ליאור
אלי סיני
נתיבות
050-6562189
בן
דוד
אלי סיני
אשקלון
052-5426464
1 2 3 4 5 486