אלפון משפחות

שם משפחה
שם פרטי
יישוב מוצא
יישוב נוכחי
טלפון
טלפון נייד
גלזר
אלי
אלי סיני
כרמיה
054-4560218
גבאי
אתי
אלי סיני
כרמיה
08-6842676
גבאי
איציק
אלי סיני
כרמיה
08-6842676
052-3958395
ברדה
יוסי
אלי סיני
כרמיה
6897160 -08
ברדה
סיגל
אלי סיני
כרמיה
6897160 -08
054-8185499
ברגר
מנחם
אלי סיני
כרמיה
077-9300964
052-3883542
ברגר
כרמית
אלי סיני
כרמיה
077-9300964
052-3972341
ברבי
יוסי
אלי סיני
מושב זוהר
052-5718005
1 2 3 4 486