אלפון משפחות

שם משפחה
שם פרטי
יישוב מוצא
יישוב נוכחי
טלפון
טלפון נייד
גרינבלט
רז
ניצן
054-6671483
לוי
אורית
אלי סיני
כרמיה
6736616 -08
גריידי
יובל
אלי סיני
כרמיה
6843684 -08
050-8900197
גריידי
לאה
אלי סיני
כרמיה
6843684 -08
גרוס
מלי
אלי סיני
מסלול
,08-6897673
054-231912
גניש
צורי
אלי סיני
אשקלון
גלזר
נטלי
אלי סיני
כרמיה
054-4560217
גניש
מלי
אלי סיני
אשקלון
08-6842490
057-5557011
1 2 3 486