אחריות לאומית

אחריות לאומית

סיפור העקירה (התנתקות) של גוש קטיף מהווה סמל לאחריות לאומית בהיסטוריה של עם ישראל. תושבי גוש קטיף בחרו להיאבק על אמונתם ואהבתם לאדמת הארץ תוך הימנעות מאלימות ומלחמת אחים, תוך שהם סוחפים ציבור רחב מכל חלקי הארץ אשר תמך בעמדתם. המאבק התאפיין בפעילות עממית רחבה שבבסיסה ערכים חיוביים של אחריות לאומית.

מהי 'אחריות לאומית'?

בתוך חילוקי הדעות והמחלוקות הקשות
הנובעות מהשקפות העולם השונות
אשר מבקשות את טובת החברה הישראלית

אנו יוצרים דיאלוג, שיח, הקשבה, מתוך כבוד הדדי למען המשך רעיון קיומה של מדינת ישראל כביתו של העם היהודי.

כאשר מדובר באחריות לאומית, ערך העם והמדינה נמצאים במקום גבוה בסדר העדיפויות. האחריות הלאומית כוללת את כלל אזרחי מדינת ישראל ללא הבדל דת וגזע, המקבלים על עצמם את החיים במדינה יהודית ודמוקרטית על חוקיה וממלכתיותה.

בגלל ריבוי השקפות העולם, הדעות, הזרמים והאמונות השונות בקרב החברה הישראלית, והמחלוקות המתעוררות מדי יום סביב נושאים רבים ומגוונים, רואה לנכון מרכז קטיף להעלות לתודעה הציבורית את חשיבותו של הדיאלוג הפתוח, ההקשבה ואת היכולת לנהל את המחלוקות ביננו מתוך כבוד ההדדי – על מנת לחזק ולהעצים את רעיון קיומה של מדינת ישראל כביתנו המאוחד והאיתן.