המחיר האנושי
המחיר האנושי

שש שנים לאחר ההתנתקות נותרו עדיין 17% מתושבי גוש קטיף לשעבר ללא תעסוקה, ומתוך 1800 משפחות גוש קטיף כ – 1000 משפחות טרם נכנסו למגורי קבע.

לדוחות תמונות מצב לחצו כאן
אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.