קהילה
קהילה
המתיישבים שהגיעו לגוש יצרו פסיפס ישראלי של דתיים וחילונים, אנשי עיירות פיתוח ואנשי גוש דן, בני מושבים ובני ישיבות אנשי תורה ועמלי כפיים. כך נוצר מרקם קהילתי מיוחד במינו.

בגוש קטיף כולם הכירו את כולם - תחושת חיבור חזקה שררה בין בני כל היישובים ורשת ענפה של גמחי”ם וסיוע הדדי פעלה בגוש.

קהילת גוש קטיף פיתחה כלים חברתיים וסולידריות קהילתית, שהיוו רשת ביטחון לכל אחד מחבריה גם במהלך התקופות הקשות.
אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.