תחילת ההתיישבות
תחילת ההתיישבות
גוש קטיף היה אזור קסום של דיונות וחולות, מקום בראשיתי שמשך את המתיישבים לאתגר ציוני, קהילתי וחקלאי ,לקיומה ולהגשמתה של מצוות ישוב ארץ ישראל.

ממשלת ישראל יזמה את "תוכנית חמש האצבעות", שמטרתה הקמת גושי התיישבות יהודיים בין מרכזי ההתיישבות הערבית ויצירת רצף התיישבות יהודי.

בכ"ב שבט תשל"ח (1978) הוקם הישוב הראשון בגוש קטיף- נצר חזני.

במהלך השנים שלאחר מכן הוקמו בגוש קטיף 21 ישובים.
אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.