ברית גרר

ברית גרר

ברית גרר- על הברית של אברהם עם אבימלך מלך גרר בעקבות הסכסוך על בארות המים.

האם ברית זו נעשתה מתוך עוצמה או חולשה?

למערך שיעור גללו מטה.

תסריט – צביה מרגליות

משחק- מתן צור

בימוי צילום ועריכה -נועם קידר

הפקה- מרכז קטיף

הסרט מבוסס על המקורות הבאים – תנא רבי אליהו – סוף פרק ח'

הרשב"ם – בראשית כב, א

מאורי אש – על התנא רבי אליהו פ"ז אות ס"ב מובא אצל הרב איתן שנדרופי https://bit.ly/3iPyK6u

הנצי"ב – הקדמה לספר בראשית ופירושו לבראשית כ"ו, פס' ל, ל"א

הרב קוק – עולת ראיה, סוף הביאור על פרשת העקידה.