ניצן

ניצן

ישוב קהילתי דתי ממוקם בין אשדוד לאשקלון בשטחה של מועצה אזורית חוף אשקלון.

550 משפחות מתגוררות בישוב חלקן מהישוב שהוקם בשנת 1998 וחלקן מקהילת נוה דקלים שהצטרפו להרחבת הישוב משנת 2009

בניצן מעון וגני ילדים, בית ספר דתי לבנים ולבנות, אולפנה, מתנס וספריה פעילים

מזכירות הישוב 077-2183060  mazkirotnitzan@gmail.com

רכזת קהילה מיל knitzan1@gmail.com

אתר הישוב  www.summday.co.il/nitzan